EGO giám sát tác giả dự án Quảng trường Mặt Trời Hạ Long

Vừa qua EGO Team đã có mặt tại công trường Quảng trường Mặt trời Hạ Long thực hiện công tác giám sát tác giả hạng mục thiết kế cảnh quan.

Hiện tiến độ thi công ngoài công trường đang rất gấp rút để kịp hoàn thành trong tháng 8 năm 2018. Tại buổi làm việc, EGO Team đã kiểm tra và đánh giá hệ thống hố trồng, bồn bậc, vật liệu từ đó đưa ra những kiến nghị, đóng góp kịp thời cho Chủ đầu tư. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của đơn vị thi công cây xanh và đưa ra tư vấn để chuẩn bị các công tác trồng cây vào mùa thu sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm việc:

Khu vực khán đài - Quảng trường mặt trời Hạ Long

Khu vực khán đài – Quảng trường mặt trời Hạ Long

EGO Team thảo luận với phía Ban quản lý dự án các vấn đề phát sinh tại công trường

Khu vực sảnh đón phía đường Hạ Long - Quảng trường mặt trời Hạ Long

Khu vực sảnh đón phía đường Hạ Long – Quảng trường mặt trời Hạ Long

Quảng trường mặt trời Hạ Long

EGO Team thảo luận với Quản lý hoàn thiện dự án về các vấn đề xẩy ra tại công trường để đưa ra các xử lý kịp thời

Quảng trường mặt trời Hạ Long

Kiếm tra đánh giá hố trồng, bồn bậc đã đúng thiết kế để phục vụ công tác trồng cây sắp tới

Quảng trường mặt trời Hạ Long

Kiếm tra và đánh giá vật liệu

Quảng trường mặt trời Hạ Long

EGO Team thảo luận để đưa ra những đánh giá kịp thời cho chủ đầu tư và đơn vị thi công tại công trường

Hình ảnh phối cảnh sảnh đón Quảng trường mặt trời Hạ Long

Hình ảnh phối cảnh sảnh đón Quảng trường mặt trời Hạ Long

Theo EGO Group