Bee Nets Show Project Info Back

From Obsolete Shipyard to Mixed Use Community

Location:

Time: 2014

Area:

Client: Lausanne Jarrdins Competition

EGO Landscape: Mr. Binh Dương Thai joined Design team as a Senior Architect of project

 

Vị trí:

Thời gian thực hiện: 2014

Quy mô:

Chủ đầu tư: Cuộc thi thiết kế sân vườn Lausanne, Thụy Sĩ

EGO Landscape: KTS EGO tham gia dự án với vai trò chủ trì thiết kế

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.