Youth Park / Công viên Tuổi Trẻ Hòa Bình Show Project Info Back

Landscape Design of Hoa Binh Youth Park/ Thiết kế cảnh quan công viên Tuổi Trẻ Hòa Bình

Location: Hoa Binh provence, Vietnam

Time: 2017

Area: 11ha

Client: Hoa Binh provence’s Goverment

EGO Vietnam & Plan ADD Korea: Landscape design

 

Vị trí:

Thời gian thực hiện: 2017

Quy mô: 11ha

Chủ đầu tư: UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

EGO Vietnam & Plan ADD Korea : Thiết kế cảnh quan

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.

THE MAIN CONCEPT