Golden Palm Show Project Info Back

Landscape Design of Golden Palm / Thiết kế cảnh quan dự án chung cư Golden Palm

Location: Le Van Luong Street, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Time: 2016

Area:

Client: CEN Group

EGO Landscape: EGO’s architect joined design team as a Chief Architect of project

 

Vị trí: Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2016

Quy mô:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ

EGO Landscape: KTS EGO tham gia thiết kế với vai trò KTS trưởng dự án

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.