Nga Tu So Bridge Landscape Design Show Project Info Back

Restoration Landscape of Nga Tu So Bridge / Thiết kế cải tạo cảnh quan Cầu vượt Ngã Tư Sở

Location: Nga Tu So Bridge, Thanh Xuan District, Hanoi, Viet Nam

Time: 2012

Area:

Client:

EGO Landscape: Mr. Binh Dương Thai joined Design team as a Senior Architect of project

 

Vị trí: Cầu vượt Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2012

Quy mô:

Chủ đầu tư:

EGO Landscape: KTS. Thái Bình Dương chủ trì thiết kế

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.