Seahorse Resort & Spas Nha Trang Show Project Info Back

Seahorse Resort & Spa Landscape Design/ Thiiết kế cảnh quan dự án Seahorse Nha Trang

Location: Cam Hai Dong, Cam Lam, Khanh Hoa

Time: 2016

Area: 16 ha

Client: Site Asia JSC

EGO Landscape: EGO’s Architect joined design team as Chief Architect of project

 

Vị trí: Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thời gian thực hiện: 2016

Quy mô: 16 ha

Chủ đầu tư: Công ty cô phần Site Asia

EGO Landscape: KTS EGO tham gia thiết kế với vai trò chủ trì ý tưởng dự án

THE MAIN CONCEPT

Seahorse Resort & Spa Project is a 5-star resort, inspired design by undersea ecological and landscape system where seahorses live to make up a different and interesting landscape style for the project.

 

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

Dự án Seahorse Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng 5 sao, lấy cảm hứng thiết kế từ hệ sinh thái và cảnh quan dưới lòng biển – nơi những con cá ngựa (seahorse) sinh sống để tạo nên một style cảnh quan khác biệt và thú vị cho dự án