Musical Park Show Project Info Back

Landscape Design of Musical Park / Thiết kế cảnh quan công viên âm nhạc

Location: To Huu Street, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam

Time: 2016

Area: 5,9 ha

Client: Nam Cuong Group

Scope: Landscape design

Vị trí: đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2016

Quy mô: 5,9 ha

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cảnh quan

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.