Son Tra Resort Show Project Info Back

Conceptual Landscape Design of Son Tra Resort / Thiết kế ý tưởng cảnh quan dự án Sơn Trà Resort

Location: Son Tra, Da Nang

Time: 2013

Area:

Client: Son Tra .,JSC

EGO Landscape: EGO’s architect joined design team as a Chief Architect of project

 

Vị trí: Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2013

Quy mô:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sơn Trà

EGO Landscape: KTS EGO tham gia thiết kế với vai trò KTS trưởng dự án

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

 

.