Van Lang Park Show Project Info Back

Restoration of Van Lang Park / Thiết kế cải tạo cảnh quan công viên Văn Lang

Location: Viet Tri, Phu Tho Provence, Vietnam

Time: 2013

Area: 3,2 ha

Client: Goverment of Viet Tri, Phu Tho Provence

EGO Landscape: EGO’s architect joined design team as a Chief Architect of project

 

Vị trí: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian thực hiện: 2013

Quy mô: 3,2 ha

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Việt Trì

EGO Landscape: KTS của EGO tham gia thiết kế với vai trò KTS trưởng dự án

THE MAIN CONCEPT

The idea of landscape design is inherited from the Van Lang culture that emphasizes on the cultural quintessence of PhuTho Province. The name of the central square of Province People’s Committee is “Palm plaza” with the aim of honoring traditional values of this ancient land. The project also focuses on maximizing the access of people to the water space, whether this is just an improving landscape project.

 

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

Ý tưởng thiết kế cảnh quan của dự án này gắn liền với âm hưởng của văn hóa thời kì Văn Lang, làm bật lên được những nét tinh hoa văn hóa Phú Thọ. Tên gọi của quảng trường trung tâm UBND tỉnh là “quảng trường lá cọ” tôn vinh giá trị truyền thống và bản địa của vùng đất cổ xưa này. Dự án cũng chú trọng tới việc tối đa hoa sự tiếp cận của con người với không gian mặt nước, cho dù đây mới chỉ là một dự án cải tạo cảnh quan.