Bradford. One landscape many views

This four-minute video presents a colorful vision of the future regeneration of the town centre of Bradford (Yorkshire, UK). The short film is the sequel to “Picture a city” (2004), both generated by Squint/Opera to illustrate Will Alsop’s master plan (2003). Discover the story behind this video and find much more by visiting the Architecture Player

Video bốn phút này trình bày một thiết kế cảnh quan đầy màu sắc về việc tái sinh trong tương lai của trung tâm thị trấn Bradford (Yorkshire, Vương quốc Anh). Bộ phim ngắn là phần tiếp theo của “Picture a city” (2004), cả hai được tạo ra bởi Squint / Opera để minh họa cho kế hoạch tổng thể của Will Alsop (2003). Khám phá câu chuyện đằng sau video này và tìm thấy nhiều hơn nữa bằng cách truy cập Trình phát kiến trúc