“Contemporary Planting Design in Landscape Architecture” / Thiết kế cây xanh trong Kiến trúc cảnh quan đương đại

Sponsored by Malissa and Russel Kilpatrick and Bobby G. Wilder “Contemporary Planting Design in Landscape Architecture” Richard Hartlage, Land Morphology This presentation will be an overview of meadow and matrix planting styles, prevalent in Germany, The Netherlands, England, and Belgium since World War I, and emerging as a significant component of contemporary American landscape architecture. Citygarden in St. Louis and The High Line are prominent examples of this trend. Meadows are an important emerging design style but are complicated to design, install, and manage and will be explained as a designed element in the rural, sub-urban, and urban landscape. The dynamic, block planting styles pioneered by Roberto Burle Marx, Thomas Church, and Garret Ecbo will also be discussed, along with sustainable matrixes of naturalistic and nonnative plants. Planting design is an integral part of any successful garden. The focus will be on a range of landscape architects and professional garden designers working in the United States. A wide geographical range of projects will make the book appealing to a national audience. The presentation will promote and celebrate the talent and traditions in the United States because so many examples of projects are European, and then Americanized. This presentation is beautiful and inspirational, and includes practical information for the professional. It is based on the book recently published my Monacelli Press that includes over fifty national public and private projects by more than twenty recognized firms.

Hội thảo “Thiết kế cây xanh trong trong kiến ​​trúc cảnh quan đương đại” Được tài trợ bởi Malissa và Russel Kilpatrick và Bobby G. Wilder sẽ giới thiệu tổng quan về phong cách thiết kế cây xanh đang là xu thế ở Đức, Hà Lan, Anh và Bỉ. Bạn sẽ được biết đến kiến ​​trúc cảnh quan đương đại của Mỹ với Citygarden ở St. Louis và The High Line. Meadows là một phong cách thiết kế mới nổi do Piet Oudoft đề xướng nhưng lại là phong cách vô cùng phức tạp về thiết kế, và hiện thực hóa. Các phong cách thiết kế theo xu hướng trừu tượng, lập thể tiên phong bởi Roberto Burle Marx, Thomas Church, và Garret Ecbo cũng sẽ được thảo luận trong hội thảo, cùng với các ma trận bền vững của thực vật tự nhiên và nonnative. Thiết kế cây xanh là một phần không thể tách rời của bất kỳ công trình cảnh quan nổi tiếng nào. Một loạt các dự án cảnh quan ở khắp nơi trên toàn thế giới sẽ làm cho là điều bạn không thể bỏ qua. Bài thuyết trình rất hay và đầy cảm hứng, và những kinh nghiệm thiết kế hữu ích cho các KTS cảnh quan