Designing with Conifers / Thiết kế cảnh quan với cây lá kim

Nội dung chính:

With blue, green, and gold foliage and shapes ranging from spiky to weeping, conifers have the potential to be garden design stars. But they are commonly misused in gardens and landscapes, leading to looming spruces squashed against a house or rows of kettledrum-shaped yews along a sidewalk. When used correctly and creatively, conifers can be star players in creating beautiful, long-lasting plant combinations or serene backyard havens.

Designing with Conifers shows readers exactly how to choose the best conifers for specific needs. Chapters cover shape, color, and conifers for specific sites and conditions, including front gardens, hedges and screens, topiary, dwarf conifers, shade gardens, Asian-style gardens, bonsai, and miniature railroad gardens. Also includes useful appendices that list of conifers for various problems and conditions, like conifers for areas plagued by deer and the best conifers for Christmas trees and Southern gardens. Each section is enlivened with gorgeous color photographs.

Whatever landscape situation or challenge a gardener designer faces, Designing with Conifers shows how to make the best choice from this beautiful, useful, and versatile group of plants.

Với những chiếc lá màu xanh lục, xanh lá cây, vàng và hình dạng khác nhau, từ gai đến độ rủ, cây lá kim có tiềm năng là “ngôi sao” trong thiết kế vườn. Nhưng chúng thường bị sử dụng sai mục đích trong những khu vườn cũng như trong cảnh quan, dẫn đến việc chúng ta thường thấy là những cây tùng rậm rạp bung ra che lấp ngôi nhà hay những hàng cây thông hình cái trống trên vỉa hè. Khi sử dụng một cách chính xác và sáng tạo, cây thông có thể là “star players” trong việc tạo ra những sự kết hợp cây đẹp và lâu dài hoặc những khu vườn thiên đường trong các sân sau.

Designing with Conifers”(Tạm dịch: Thiết kế với cây lá kim) cho độc giả thấy chính xác làm thế nào để lựa chọn cây lá kim tốt nhất cho các nhu cầu cụ thể. Các chương trong sách bao gồm hình dạng, màu sắc và sử dụng cây lá kim cho các vị trí và các điều kiện cụ thể, bao gồm các khu vườn trước, hàng rào, vườn bóng mát, khu vườn kiểu Á Châu, bonsai và các khu vườn sắt thu nhỏ. Ngoài ra, cuốn sách cũng bao gồm các phụ lục có ích cho hàng loạt vấn đề và điều kiện khác nhau của cây lá kim như cây lá kim cho các khu vực bị hươu quấy rầy và cây lá kim tốt nhất cho Giáng sinh cũng như các khu vườn phía Nam. Mỗi phần đều được làm sống động với những bức ảnh màu tuyệt đẹp.

Bất kể tình huống cảnh quan hay thách thức mà một nhà thiết kế làm vườn đối mặt, Cuốn sách Designing with Conifers chỉ cho ta thấy làm thế nào để có sự lựa chọn tốt nhất từ ​​nhóm thực vật xinh đẹp, hữu ích và linh hoạt này.