Eames: The Architect and the Painter

Full Movie here

The husband-and-wife team of Charles and Ray Eames were America’s most influential and important industrial designers. Admired for their creations and fascinating as individuals, they have risen to iconic status in American culture. ‘Eames: The Architect & The Painter’ draws from a treasure trove of archival material, as well as new interviews with friends, colleague, and experts to capture the personal story of Charles and Ray while placing them firmly in the context of their fascinating times.

Xem phim tại đây

Cặp vợ chồng kiến trúc sư kiêm họa sĩ Charles và Ray Eames là những nhà thiết kế công nghiệp có ảnh hưởng và quan trọng nhất của Mỹ. Được ngưỡng mộ vì những sáng tạo và hấp dẫn với tư cách cá nhân, họ đã vươn lên vị thế biểu tượng trong văn hóa Mỹ. “Eames: The Architect & The Painter” rút ra từ một kho tàng tài liệu lưu trữ, cũng như các cuộc phỏng vấn mới với bạn bè, đồng nghiệp và chuyên gia để ghi lại câu chuyện cá nhân của Charles và Ray trong khi đặt chúng vào bối cảnh thời kỳ hấp dẫn của họ .