Back Yard

Back Yard

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Karen Booth Năm xuất bản: Số trang: 132 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung...

Big Dream Small Garden

Big Dream Small Garden

Thông tin chi tiết: Tác giả: Marianne Willburn Năm xuất bản: 2017 Số trang: 302 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung chính A guide to creating something extraordinary in your ordinary...

All About Landscaping

All About Landscaping

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Lin Cotton Năm xuất bản: 2009 Số trang: 100 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung chính: Hoa to create a beautiful...

Malaysia LandsKap – No 16

Malaysia LandsKap – No 16

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2013 Số trang: 32 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

University Architecture

University Architecture

  Thông tin chi tiết: Năm xuất bản: Hi Design Số trang: 146 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Urban Landscape Sculpture I

Urban Landscape Sculpture I

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Hi-Design Publishing Năm xuất bản: 2015 Số trang: 352 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Designing with Water  

Designing with Water  

Thông tin chi tiết: Tác giả: Rebeca Cook  Năm xuất bản: 2014 Số trang: 111 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Site Grading Principles

Landscape Site Grading Principles

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bruc G. Sharky Năm xuất bản: 2015 Số trang: 322 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Diagramming the Big Idea

Diagramming the Big Idea

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Jeffrey Balmer & Michael T. Swisher Năm xuất bản: 2012  Số trang: 257 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Sustainable Architecture Vol.3

Sustainable Architecture Vol.3

Thông tin chi tiết: Tác giả: Hi Design Publishing Năm xuất bản: 2018 Số trang: 192 Định dạng: PDF Ngôn ngữ:...

Urban Tree Management

Urban Tree Management

Thông tin chi tiết: Tác giả: Andeas Rofoff Năm xuất bản: 2016 Số trang: 291 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Urban tree management is the key basis for greener cities of the future. It is a practical discipline which includes tree selection, planting, care and...

Illustration Studio Urban Design Associates

Illustration Studio Urban Design Associates

Thông tin chi tiết: Tác giả:Robert Henri Năm xuất bản: 2016 Số trang: 94 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Urban Design Associates có một lịch sử lâu dài trong việc thể hiện ý tưởng kiến trúc, thiết kế đô thị thông qua các bản vẽ. Được thành lập từ những năm 1960,...

Idea 2012

Idea 2012

Thông tin chi tiết: Tác giả: SWA Năm xuất bản: 2012 Số trang: 162 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Designing Interior Architecture

Designing Interior Architecture

Thông tin chi tiết: Tác giả: Sylvia Leydecker Năm xuất bản: 2013 Số trang: 44 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Home design combines the essence of architecture and art, and designers do their best to find new ways in various contradictions and conflicts to perfectly...

Interior Design

Interior Design

Thông tin chi tiết: Tác giả: Chris Grimley and Mimi Love Năm xuất bản: Số trang: 291 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Home design combines the essence of architecture and art, and designers do their best to find new ways in various contradictions and conflicts to...

Creative Diagram in Architecture 2

Creative Diagram in Architecture 2

Thông tin chi tiết: Tác giả: Năm xuất bản: 2012 Số trang: 260 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Creative Diagram in Architecture 1 và 2 là bộ sách giới thiệu về những cách thức sáng tạo được ứng dụng trong quá trình thiết kế một công trình kiến trúc, từ những bước...

Creative Diagram in Architecture I

Creative Diagram in Architecture I

Thông tin chi tiết: Tác giả: Năm xuất bản: 2012 Số trang: 260 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Creative Diagram in Architecture 1 và 2 là bộ sách giới thiệu về những cách thức sáng tạo được ứng dụng trong quá trình thiết kế một công trình kiến trúc, từ những bước...

Landscape Infrastructure

Landscape Infrastructure

Thông tin chi tiết: Tác giả: SWA Năm xuất bản: 2011 Số trang: 185 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Hạ tầng là một chủ đề được thảo luận nhiều trong lĩnh vực kiến ​​trúc cảnh quan. Nó coi toàn bộ không gian đô thị và nông thôn như một mạng lưới đòi hỏi một cách tiếp...

Sustainable Green Building Vol.3

Sustainable Green Building Vol.3

  Thông tin chi tiết: Tác giả: Hi Design Publishing Năm xuất bản: 2018 Số trang: 184 Định dạng: PDF Ngôn ngữ:...

Airport Landscape

Airport Landscape

Thông tin chi tiết: Tác giả: Sonja Dumpelmann and Charles Waldhiem Năm xuất bản: 2014 Số trang: 412 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Airports have never been more central to the life of cities, yet they have remained relatively peripheral in design discourse. In...

Urban Spaces and Public Places

Urban Spaces and Public Places

Thông tin chi tiết: Tác giả: Justina Ragaisyte Năm xuất bản: 2014 Số trang: 129 Định dạng: PDF Ngôn ngữ:...

How to Grow Practically Everything

How to Grow Practically Everything

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Zia Allaway Năm xuất bản: 2010 Số trang: 450 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Flowering Pot Plants

Flowering Pot Plants

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Better Homes and Gardens Năm xuất bản: 1986 Số trang: 132 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh With more than 500 ravishing full-color photographs, Asian Style Hotels brings you to the best hotels in Southeast Asia. Hotels from...

Better Homes & Gardens House Plants

Better Homes & Gardens House Plants

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Better Homes and Gardens  Năm xuất bản: Số trang: 161 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Botany for the Artist

Botany for the Artist

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Sarah Simplet Năm xuất bản: 2010 Số trang: 258 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

A Sense of Space

A Sense of Space

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Jan Blok Năm xuất bản: 2009 Số trang: 178 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung chính: A Sense of Space: The Gardens of Jan Blok provides an intimate tour through some of South Africa’s most breathtaking private gardens,...

Experimental Pattern Sourcebook

Experimental Pattern Sourcebook

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Jackie Rehald Năm xuất bản: 2010 Số trang: 338 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The title is really apt, the patterns featured in this book are really experimental, wildly experimental in some cases. The patterns come from...

Landscape Architecture and Art

Landscape Architecture and Art

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Faculty of Rural Engineers Năm xuất bản: 2013 Số trang: 92 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Design by Nature

Design by Nature

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Maggie Macnab Năm xuất bản: 2012 Số trang: 308 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh In Design by Nature: Using Universal Forms and Principles in Design, author Maggie Macnab takes you on an intimate and eclectic journey examining...

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2018

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2018

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Institute of Landscape Architects Malaysia Năm xuất bản: 2018 Số trang: 190 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A yearly publication consists of the submission to the Malaysia Landscape Architecture Award 2018 As our close...

Landscape and Garden Design

Landscape and Garden Design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gordon Haynes Năm xuất bản: 2013 Số trang: 224 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Descriptions and explanations of landscape and garden design techniques with examples drawn from 500 years of...

Plant Selection and Landscape Design

Plant Selection and Landscape Design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: University of Florida Năm xuất bản: 2010 Số trang: 104 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Form and Fabric in Landscape Architecture

Form and Fabric in Landscape Architecture

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Catherine Dee Năm xuất bản: 2001 Số trang: 223 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Form and Fabric in Landscape Architecture cung cấp một cách tiếp cận nguyên bản, trực quan để nghiên cứu kiến trúc cảnh quan bằng cách tạo ra một...

Installation Design Creative Ideas and Applications of New Technical Materials

Installation Design Creative Ideas and Applications of New Technical Materials

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: HK Publishing Năm xuất bản: 2015 Số trang: 189 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Ngày này, công nghệ và vật liệu mới đóng một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc cảnh quan. Với cuốn Installation Design...

Designed Ecologies

Designed Ecologies

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: William Saunders Năm xuất bản: 2016 Số trang: 256 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Với mỗi dự án thiết kế cảnh quan, quy hoạch cảnh quan hay thiết kế đô thị, được mệnh danh là cha đẻ của nền Kiến trúc cảnh quan châu Á –...

Plan graphics for the landscape designers

Plan graphics for the landscape designers

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Tony Bertauski Năm xuất bản: Pearson Số trang: 260 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Many landscape architects and designers embrace an artistic approach to design. Maintaining that loose, aesthetic appeal requires...

10×100 World Landscape Contemporary

10×100 World Landscape Contemporary

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Erica Shi và Rita Lin Năm xuất bản: Phoenix Publishing Số trang: 209 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Uncommon Singapore Houses

Uncommon Singapore Houses

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Paul L. Knox Năm xuất bản: 2011 Số trang: 294 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Cities, initially a product of the manufacturing era, have been thoroughly remade in the image of consumer society. Competitive spending among...

Drawing and reinventing landscape

Drawing and reinventing landscape

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Diana Balmori Năm xuất bản: 2014 Số trang: 205 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Representation is a hot topic in landscape architecture. While computerization has been a catalyst for change across many fields in design, no other...

Akshay Kaul And Associates Landscape Architecture

Akshay Kaul And Associates Landscape Architecture

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Akshay Kaul  Năm xuất bản: Số trang: 118 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Akshay Kaul and associates were formed in 1995 with the aim of addressing environmental concerns culture and aesthetics through ecological planning and...

The Veranda Chiang Mai-the High Resort

The Veranda Chiang Mai-the High Resort

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Taschen Năm xuất bản: Số trang: 31 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Thái Lan One of our top picks in Hang Dong.Located outside the city of Chiang Mai, the tranquil resort offers guests two different worlds created by northern Thai...

Japanese Gardens

Japanese Gardens

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Taschen Năm xuất bản: 2003 Số trang: 240 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The Japanese garden is not simply nature, not simply “self-created”, as the literal translation of the Japanese word for nature-shizen...

Top 8 sách thiết kế resort tháng 10

Top 8 sách thiết kế resort tháng 10

EGO xin trân trọng giới thiệu Top 8 sách thiết kếcảnh quan và kiến trúc resort tháng 10 tập trung nhiều vào các resort của đất nước Thái Lan xinh đẹp. Các bạn vui lòng download theo link sau: http://www.mediafire.com/folder/i7ybzg2u7q7lm/tháng_10.2018 Baan Thai Now BH...

Baan Thai Now – The book of traditional Thai house

Baan Thai Now – The book of traditional Thai house

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Nithi Sthapianonda Năm xuất bản: 2017 Số trang: 113 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Thái In ancient times, Thai people’s houses were called in several names including Baan Thai, Ruean Thai, vernacular houses – so-called...

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2017

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2017

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Institute of Landscape Architects Malaysia Năm xuất bản: 2017 Số trang: 216 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A yearly publication consists of the submission to the Malaysia Landscape Architecture Award...

Top 8 sách thiết kế công viên

Top 8 sách thiết kế công viên

EGO xin trân trọng giới thiệu Top 8 sách thiết kế công viên năm 2018. Đây là top sách giới thiệu các công trình công viên ấn tượng đã được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Các cuốn sách này là nền tảng cho những bạn có niềm đam mê với thiết kế công...

Landscape Construction

Landscape Construction

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: David Sauter Năm xuất bản: 2010 Số trang: 642 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Landscape Construction Landscape Construction, 3rd edition, with its simple but complete instructions for a multitude of exterior construction...

Top 8 sách thiết kế resort năm 2018

Top 8 sách thiết kế resort năm 2018

Tháng 6 là mùa của những tháng hè rực rỡ, là thời gian trải nghiệm những chuyến du lịch tuyệt vời và bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những khu resort ấn tượng. EGO xin trân trọng giới thiệu Top sách thiết kế resort năm 2018 giúp các bạn tìm hiểu những resort ấn tượng trên...

A Vegetable Garden for Paris

A Vegetable Garden for Paris

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Antoine Fourrier Năm xuất bản: 2015 Số trang: 157 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh In the last years, the urban sprawl phenomenon has particularly affected our peri-urban agricultural areas. Due to the growth of our cities and...

100 Home Design Principles

100 Home Design Principles

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Design Media Năm xuất bản: 2012 Số trang: 202 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Home design combines the essence of architecture and art, and designers do their best to find new ways in various contradictions and conflicts to...

Guestroom and Bathroom

Guestroom and Bathroom

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Yeal Xie Năm xuất bản: 2011 Số trang: 272 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Hotel guestrooms are, of course, where visitors spend a good deal of time. Here is a collection of guestrooms and bathrooms that represent the best in...

Home Design

Home Design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Raka Dewan Năm xuất bản: 2012 Số trang: 162 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Not every home owner or apartment dweller can afford to hire an interior decorator, but this book and a bit of do-it-yourself spirit are all thatâ??s...

Residence Awards

Residence Awards

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: George Li Năm xuất bản: 2011 Số trang: 160 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Residence Award – presents 50 Chinese interior designers – residential projects, in order to give us a direct view of the best luxury home...

Top 20 Tiny homes

Top 20 Tiny homes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Christian Martin Năm xuất bản: 2016 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The tiny house scene has come a long way in recent years and we continue to be imporessed at how films manage to shoehorn more and more house into...

Top 50 beautiful homes

Top 50 beautiful homes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Design Media Năm xuất bản: 2010 Số trang: 336 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh  The 50 remarkable masterpieces have been carefully selected in the book to represent the trend of modern home design and designers? various ideas...

Tropical houses

Tropical houses

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Imelda Akmal Năm xuất bản: 2017 Số trang: 28 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Indonesia fosters many noteworthy architects who have amassed a remarkable collection of works. Tropical Houses showcases a compilation of house...

A city for people

A city for people

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Wollongong city council Năm xuất bản: 2016 Số trang: 162 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Wollongong City Council’s strategy for creating a people-oriented, sustainable and livable city centre. This document includes our...

A waterfront design for Harbor Park

A waterfront design for Harbor Park

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Ryan Corrigan Năm xuất bản: 2016 Số trang: 67 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A Waterfront Design for Harbor Park featuring detailed historical and ecological information, site analysis, community feedback, detailed design...

The most beautiful hotels in the world

The most beautiful hotels in the world

Thông tin chi tiết: Download Tác giả:  Hyatt Hotels Corporation Năm xuất bản: 2014 Số trang: 211 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh As one of the most recognizable names in the world, Hyatt is widely known for their tradition of innovation and authentic hospitality....

House 101

House 101

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Pace Publishing Ltd Năm xuất bản: 2012 Số trang: 283 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh This massive volume displays work from 101 different...

Guestroom and Bathroom

Guestroom and Bathroom

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Design Media Năm xuất bản: 2011 Số trang: 137 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Guestroom and Bathroom Guestrooms, as a home away from home, are where guests spend the most of their time when staying in a hotel. Here we have...

Top 50 beautiful homes

Top 50 beautiful homes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Design Media Năm xuất bản: 2011 Số trang: 170 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Home is a place where inspiration and creativity can be brought forth and given presence in the physical world. In turn, a home will have an effect...

Old hotel new face

Old hotel new face

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Orange Yan Năm xuất bản: 2014 Số trang: 138 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The renovation work is very similar to when cooking different things fit together, but neither has to kill the taste of the other and only with the sum...

Neoclassical Hotels

Neoclassical Hotels

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Ella Ma Năm xuất bản: 2012 Số trang: 384 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Combining classical styles and modern styles, Neoclassicism uses simpler and open skills to satisfy people s missing of classical styles, and in the...

European style hotels

European style hotels

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Panagiotis Fotiadis Năm xuất bản: 2010 Số trang: 146 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh This book selects thirty typical hotels in European style. These projects truly demonstrate the representative features of European style,...

Top design hotel

Top design hotel

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gao Di Guo Ji Năm xuất bản: 2014 Số trang: 127 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Trung Design concepts. ideas imagery. environmental context. functional layout. moving the line plan. detail treatment. equipment and materials to each...

Structure as architecutre

Structure as architecutre

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Andrew Charleson Năm xuất bản: 2014 Số trang: 261 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Structure as Architecture presents a comprehensive analysis of the indispensable role of structure in architecture. An exploration, as well as a...

Asian style hotel

Asian style hotel

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Kim Inglis Năm xuất bản: 2005 Số trang: 241 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh With more than 500 ravishing full-color photographs, Asian Style Hotels brings you to the best hotels in Southeast Asia. Hotels from Bali, Java,...

River space design

River space design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Martin Prominski Năm xuất bản: 2018 Số trang: 50 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Urban riverbanks are attractive locations and highly prized recreational environments. The designs of urban river landscapes must fulfill a broad...

The Future Place

The Future Place

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Moore Ruble Yudell Năm xuất bản: 2011 Số trang: 197 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Moore Ruble Yudell Architects & Planners have long been at the forefront of aesthetic, sustainable, and humane architectural design across...

24 Historical Styled of Garden Design

24 Historical Styled of Garden Design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Tom Turner Năm xuất bản: 2005 Số trang: 15 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Diagrams and photographs explain the use and form of the 24 best-known historic styles of garden design in the west. The period covered extends from the...

Shaping Indian Cities A Planning and design with smar city technologies

Shaping Indian Cities A Planning and design with smar city technologies

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Alankrita Sarkar Năm xuất bản: 2017 Số trang: 244 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh With the emergence of the latest concept of smart cities, there is a rapid change of lifestyle and a mass migration to cities. At the same time,...

Landscape Record-Therapeutic landscape and healing gardens-1

Landscape Record-Therapeutic landscape and healing gardens-1

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Ying – Yu Hung Năm xuất bản: 2016 Số trang: 20 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh There have been accumulated research interests on the therapeutic effects of nature since 1970s in western countries. Research evidences have...

Top sách Kiến trúc cảnh quan tháng 4.2018

Top sách Kiến trúc cảnh quan tháng 4.2018

EGO xin trân trọng gửi bạn Top sách Kiến trúc cảnh quan tháng 4/2018: 1. Urban Green – Innovative Parks for Resurgent Cities 2. Urban Street Stormwater Guide 3. The 2015 Asla Professional Awards 4. Best of Bali – The Ultimate Guide for Wedding Venues & Heavenly...

The 2015 Asla Professional Awards

The 2015 Asla Professional Awards

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture Magazine Số trang: 52 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Urban Street Stormwater Guide

Urban Street Stormwater Guide

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: National Association of City Transportation Officials Số trang: 171 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Streets make up more than 80 percent of all public space in cities, yet street space is often underutilized or...

Great Garden Design

Great Garden Design

Thông tin chi tiết: Tác giả: Ian Holgson  Năm xuất bản: 2015 Số trang: 355 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2014

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2014

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Malaysia Landscape Architecture Award Số trang: 200 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A yearly publication consist of the submission to the Malaysia Landscape Architecture Award...

Restaurant Design 101

Restaurant Design 101

Thông tin chi tiết: Download  Tác giả: Geoge Lam Số trang: 314 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh This book covers 101 inspirational restaurant designs from around the world. Whilst many of the case studies are taken from European projects, they draw heavily on Asian...

Graphic Design and Architecture, A 20th Century History

Graphic Design and Architecture, A 20th Century History

Thông tin chi tiết: Download  Tác giả: Richard Poulin Số trang: 273 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh This innovative volume is the first to provide the design student, practitioner, and educator with an invaluable comprehensive reference of visual and narrative...

Bionic Architecture: Learning from Nature

Bionic Architecture: Learning from Nature

Thông tin chi tiết: Download  Tác giả: Maria Rose Javier, Cervera Pioz Số trang: 55 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Bionics is a modern, interdisciplinary science that first emerged in the mid 20th century, combining the study of natural sciences with engineering...

Ecohouse

Ecohouse

Thông tin chi tiết: Download  Tác giả: Sue Roaf Số trang: 488 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Now in its 3rd edition, the bestselling Ecohouse continues to be both a technical guide and an inspiration for thousands of architects, designers and eco-builders all over...

Architectural Styles: A Visual Guide

Architectural Styles: A Visual Guide

Thông tin chi tiết: Download  Tác giả: Owen Hopkins Số trang: 241 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Have you ever wondered what the difference is between Gothic and Gothic Revival, or how to distinguish between Baroque and Neoclassical? This guide makes extensive use...

Basics Architecture 03- Architectural Design

Basics Architecture 03- Architectural Design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Jane Anderson Số trang: 186 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Basics Architecture 03: Architectural Design explains the process of designing architectural projects. It describes the design studio and the activities that take...

Understanding architecture through drawing

Understanding architecture through drawing

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Brian Edwards Số trang: 273 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh   This second edition is fully revised and updated and includes new chapters on sustainability, history and archaeology, designing through drawing and drawing in...

Architecture for children

Architecture for children

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Saral Scott Số trang: 198 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh This book is aimed at anyone who is interested in the design of built environments for children, but it has been written specifically from an architectural perspective....

Top 12 cuốn sách kiến trúc cảnh quan must-read

Top 12 cuốn sách kiến trúc cảnh quan must-read

  Kiến trúc cảnh quan là một trong những chuyên ngành chính trong lĩnh vực kiến trúc, liên quan đến việc thiết kế không gian ngoài trời và các khu vực công cộng. Cho dù một sinh viên kiến trúc có chọn Kiến trúc cảnh quan làm lĩnh vực nghiên cứu chính hay không thì...

Thinking about Landscape Architecture

Thinking about Landscape Architecture

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bruce Sharky Năm xuất bản: 2016 Số trang: 241 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Kiến trúc cảnh quan là gì? Có phải là làm vườn? Hay là nghiên cứu khoa học? Hoặc nghệ thuật kiến trúc? Bruce Sharky(Giáo sư trường ĐH Louisiana) cho...

Sustainable Luxury

Sustainable Luxury

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Paul McGilllick Số trang: 518 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh McGillick examines a stunning selection of Singapore’s contemporary domestic high-end architecture and how it represents that vibrant city and its ethnically diverse...

Detailing for Landscape Architects: Aesthetics, Function, Constructibility

Detailing for Landscape Architects: Aesthetics, Function, Constructibility

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Tom R.Ryan, Edward Allen, Patrick Rand Năm xuất bản: 2012 Số trang: 177 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The new industry standard on landscape architectural detailing Detailing for Landscape Architects takes the reader on an...

Traditional Korean Gardens

Traditional Korean Gardens

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Korea National Arboretum Năm xuất bản: 2012 Số trang: 184 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Hàn Representative gardens of the Joseon period” presents an orderly compilation of traditional Korean gardens which reflect the...

Wandering Ecologies

Wandering Ecologies

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Design Media Publishing Limited Số trang: 110 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Ocean Villas

Ocean Villas

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Li – Zenn Số trang: 125 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Sumptuously illustrated, Ocean Villas is a compilation of exemplary seaside residences designed by an international group of award-winning architects. The villas...

Industry & Technology Park

Industry & Technology Park

Thông tin chi tiết: Download Tác giả:HI-DESIGN INTERNATIONAL PUBLISHING Năm xuất bản: 2013 Số trang: 116 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Industry and Technology Park includes twenty of the latest industrial parks from around the world. This book gives detailed...

Construction and Design Manual – Drawing for Landscape Architects

Construction and Design Manual – Drawing for Landscape Architects

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Sabrina Wilk Năm xuất bản: 2014 Số trang: 39 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Few other professions can match landscape architecture’s requirement graphically to represent and communicate so much content and so many ideas....

Malaysia LandsKap – NO20

Malaysia LandsKap – NO20

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2015 Số trang: 32 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 09/2013

Landscape Architecture 09/2013

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2012 Số trang: 156 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – NO19

Malaysia LandsKap – NO19

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2014-2015 Số trang: 20 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – NO18

Malaysia LandsKap – NO18

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2014 Số trang: 20 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 01/2012

Landscape Architecture 01/2012

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2012 Số trang: 168 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – NO17

Malaysia LandsKap – NO17

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2014 Số trang: 40 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 04/2011

Landscape Architecture 04/2011

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 173 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 01/2011

Landscape Architecture 01/2011

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 169 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 09/2010

Landscape Architecture 09/2010

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 212 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 08/2010

Landscape Architecture 08/2010

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 156 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – NO15

Malaysia LandsKap – NO15

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2013 Số trang: 32 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – No14

Malaysia LandsKap – No14

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2012 Số trang: 40 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 06/2010

Landscape Architecture 06/2010

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 164 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 03/2010

Landscape Architecture 03/2010

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 136 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 02/2010

Landscape Architecture 02/2010

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 137 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 01/2010

Landscape Architecture 01/2010

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2010 Số trang: 129 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 07/2009

Landscape Architecture 07/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 117 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 06/2009

Landscape Architecture 06/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 107 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Malaysia LandsKap – No 13

Malaysia LandsKap – No 13

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bulletin Landskap Magazine Năm xuất bản: 2012 Số trang: 32 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 05/2009

Landscape Architecture 05/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 117 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 04/2009

Landscape Architecture 04/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 140 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 03/2009

Landscape Architecture 03/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 123 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 02/2009

Landscape Architecture 02/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape Architecture magazine Năm xuất bản: 2009 Số trang: 120 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Landscape Architecture 01/2009

Landscape Architecture 01/2009

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Landscape record magazine Số trang: 120 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Rugged Chic

Garden Design- Rugged Chic

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2013 Số trang: 84 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Best in Show

Garden Design- Best in Show

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2011 Số trang: 76 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Crafting a View

Garden Design- Crafting a View

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2011 Số trang: 84 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Easy Elegance

Garden Design- Easy Elegance

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2011 Số trang: 84 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Hidden Rooms

Garden Design- Hidden Rooms

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2011 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- The new victorian age

Garden Design- The new victorian age

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 86 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- 15 must have mums

Garden Design- 15 must have mums

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 92 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Summer escapes

Garden Design- Summer escapes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Timeless design

Garden Design- Timeless design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- The wow factor

Garden Design- The wow factor

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Hollywood gardens

Garden Design- Hollywood gardens

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2010 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- 5 summer gardens

Garden Design- 5 summer gardens

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2009 Số trang: 95 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- The luxe life outdoors

Garden Design- The luxe life outdoors

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2009 Số trang: 104 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Hot tropics

Garden Design- Hot tropics

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2009 Số trang: 95 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Simply the best

Garden Design- Simply the best

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2008 Số trang: 121 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Backyard escapes

Garden Design- Backyard escapes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2008 Số trang: 105 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Ultimate outdoor rooms

Garden Design- Ultimate outdoor rooms

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2008 Số trang: 105 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Inside Europe

Garden Design- Inside Europe

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2007 Số trang: 114 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- 11 best gardens

Garden Design- 11 best gardens

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2007 Số trang: 114 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- Special Spaces

Garden Design- Special Spaces

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2007 Số trang: 109 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- 8 designer pots

Garden Design- 8 designer pots

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2007 Số trang: 112 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Garden Design- 100 plants we love

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2007 Số trang: 111 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Garden Design – 100 plants we...

Garden Design- Inside and Out

Garden Design- Inside and Out

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Gardendesign.com Năm xuất bản: 2011 Số trang: 90 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

21st Century Villa

21st Century Villa

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Media Plushing limited Năm xuất bản: 2011 Số trang: 130 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Plants for Life

Plants for Life

  Thông tin chi tiết: Download Tác giả: BGCI Năm xuất bản: 2007 Số trang: 50 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung chính: Medicinal plants harvested from the wild remain of immense importance for the well-being of millions of people around the world....

HOPSCA

HOPSCA

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Media publishing limited Năm xuất bản: chưa xác định Số trang: 138 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

International Architecture Water Landscape

International Architecture Water Landscape

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: H- Design Năm xuất bản:  Số trang: 102 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Modern urban waterfronts should be seen as a place for communal gathering, a place of good health and of celebration. The modern waterfront can continue to...

Urban Square Landscape

Urban Square Landscape

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: không xác định Năm xuất bản: không xác định Số trang: 113 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Good spaces make an invitation to social uses should be possible to sit down, take a small nest have a good time alone or with others....

Waterfront Landscapes

Waterfront Landscapes

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Thomas Bansley Năm xuất bản: 2011 Số trang: 138 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Waterfronts continually evolve, moving through phases and meanings. Today, the landscape urbanism and waterfront reclamation movements are...

Contemporary Architecture In China – Green Architecture

Contemporary Architecture In China – Green Architecture

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Yang Weiju Năm xuất bản: 2012 Số trang: 257 (bản download) Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The rapid development of modern technology has brought us a convenient life, but also an unprecedented crisis and test for human living...

Commercial & Corporate Landscape 2

Commercial & Corporate Landscape 2

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Bill Main và Gail Greet Hannah Năm xuất bản: 2010 Số trang: 305 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A collection of works by various forms of landscape design office showing readers a variety of different areas of the office...

Highgrove: An English Country Garden

Highgrove: An English Country Garden

Thông tin chi tiết: Tác giả: HRH The Prince of Wales Năm xuất bản: February 17, 2015 Số trang: 23 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh The pioneering demonstration of organic gardens planned and planted by the Prince of Wales over thirty years at Highgrove. The gardens...

Commercial & Corporate Landscape

Commercial & Corporate Landscape

Thông tin chi tiết: Tác giả: Bill Main và Gail Greet Hannah Năm xuất bản: 2010 Số trang: 305 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A collection of works by various forms of landscape design office showing readers a variety of different areas of the office environment and...

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2015

Malaysia Landscape Architecture Yearbook 2015

Thông tin chi tiết: Tác giả: Bill Main và Gail Greet Hannah Năm xuất bản: 2010 Số trang: 305 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh A yearly publication consist of the submission to the Malaysia Landscape Architecture Award...

Modeling the Environment

Modeling the Environment

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Vradley Cantrell and Nâtlie Yates Năm xuất bản: 2012 Số trang: 287 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nội dung...

Building with water concepts, typology, design

Building with water concepts, typology, design

Thông tin chi tiết: Download Tác giả: Zoe Ryan Năm xuất bản: 2010 Số trang: 22 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Anh Water has been an important topic in architecture and urban planning for years. The revitalization of the waterfront has been a prevalent trend in cities...

Est – The Milan Issue

Est – The Milan Issue

Thông tin chi tiết: Download Password giải nén: egolandscape.vn Tác giả:  Năm xuất bản: 2014 Số trang: 70 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...

Est – The Garden Issue

Est – The Garden Issue

Thông tin chi tiết: Download Password giải nén: egolandscape.vn Tác giả:  Năm xuất bản: 2014 Số trang: 58 Định dạng: PDF Ngôn ngữ: Tiếng...