Women in the Dirt: Landscape Architects Shaping Our World

Full movie here

Landscape frames our days: trees or flowers, sidewalks and walls, city parks or private gardens. But who envisions this framework for our daily lives? Women in the Dirt is a documentary about seven groundbreaking landscape architects. Their work ranges from intimate, jewel-like gardens to vast urban projects. Artists and scientists, the women bring to their work awareness of sustainability, function, and beauty. Women in the Dirt reveals how these self-described, masters of the obvious create the sublime.

Women in the Dirt là một bộ phim tài liệu về bảy nữ kiến trúc sư cảnh quan tiên phong và có nhiều bước đột phá trong thiết kế. Thành công của họ không chỉ đến từ những khu vườn giống như viên ngọc quý mà còn là những dự án khu đô thị rộng lớn. Vừa là các nghệ sĩ và vừa là nhà khoa học, những người phụ nữ có nhận thức rõ ràng về tính bền vững, công năng và thẩm mĩ trong mỗi thiết kế. Women in the Dirt tiết lộ cách những bí mật làm nên thành công của những người phụ nữ trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan.

Xem phim tại đây