The Long Shadow of André Le Nôtre

Renowned American landscape architect Laurie Olin discussed the work and influence of one of the greatest in his field: André Le Nôtre, designer of the gardens at Versaille, Vaux-le-Vicomte and the Tuileries. Le Nôtre’s influence can still be seen 400 years after his birth, as notable “modernists” continue to use his work as inspiration. Olin has designed everything from private residences to large public parks in New York, Los Angeles and Washington, D.C., as well as TMA’s own Georgia and David K. Welles Sculpture Garden. Most recently, he was awarded the 2012 National Medal of Arts bestowed by President Obama and the 2013 Thomas Jefferson Medal in Architecture.

Kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng người Mỹ Laurie Olin đã thảo luận về công việc và tầm ảnh hưởng của một trong những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan: André Le Nôtre, người thiết kế các khu vườn tại cung điện Versaille, Vaux-le-Vicomte và Tuileries. Ảnh hưởng của Le Nôtre vẫn vô cùng lớn 400 năm sau khi ông ra đời, vì những “người nhà thiết kế đương đại” rất chú ý tiếp tục sử dụng tác phẩm của mình làm nguồn cảm hứng. Kiến trúc sư Olin đã thiết kế mọi thứ, từ nhà ở tư nhân đến các công viên công cộng lớn ở New York, Los Angeles và Washington, D.C., cũng như Vườn điêu khắc Georgia và David K. Welles của TMA. Gần đây nhất, ông đã được trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2012 do Tổng thống Obama trao tặng và Huân chương Thomas Jefferson 2013 về Kiến trúc.