Satoyama-Taiwan’s Tenuous Dance with Nature

Satoyama – Đài Loan: Khiêu vũ với thiên nhiên

Ting-feng Liu and several generations of his forebears have farmed and made their life here in this highland village in Central Taiwan for well over a century. This century of experience taught respect for seasonal rhythms, created sustainable synergies with nature and promoted interdependence with the land. It transformed Lishan into a beautiful patchwork of paddy fields, ponds, and forests. When the highway came to this once remote rural area, it unhinged Lishan’s finely tuned sustainability and diluted man’s relationship with the land. However, the discovery of the Taiwan giant water bug in Lishan changed things here once again, for the better.

Ting-feng Liu và thế hệ tổ tiên của ông đã sinh sống ở đây trong – ngôi làng vùng cao ở miền Trung Đài Loan này trong hơn một thế kỷ. Thế kỷ này của kinh nghiệm dạy tôn trọng nhịp điệu theo mùa, tạo ra sự hiệp lực bền vững với thiên nhiên và thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau với đất. Nó biến Lishan thành một sự chắp vá đẹp của ruộng lúa, ao và rừng. Khi đường cao tốc đến khu vực nông thôn xa xôi hẻo lánh này, nó làm mất đi sự bền vững của Lishan và mối quan hệ của con người với đất xa rời dần. Tuy nhiên, việc phát hiện ra rạch nước khổng lồ của Đài Loan ở Lishan đã thay đổi mọi thứ ở đây một lần nữa, tốt  đẹp hơn.