Landscape architecture

Parks, gardens, thematic gardens, roof gardens, gardens in public works– Landscape of public spaces, commercial, offices and plazas, waterfront development, campuses.

– Landscape of eco-tourism areas, resorts & spas, golfcourses, (including architectural work design service)

– Landscape of villas, gardens, courtyards, agricultural land, (including architectural work design service)

– Landscape of scenic landscapes, heritage landscapes, historic monuments, cemeteries

– Landscape of industrial parks, theme parks.

– Landscape of natural conservation, environmental reserves, wetlands.

Dịch vụ thiết kế Concept cảnh quan và lập hồ sơ thi công cảnh quan:
– Công viên, vườn hoa, vườn chuyên đề, vườn trên mái, vườn trong công trình công cộng

– Cảnh quan các công trình công cộng, các khu thương mại, văn phòng và các khu plaza.

– Cảnh quan các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort, spa (bao gồm cả dịch vụ thiết kế công trình kiến trúc)

– Cảnh quan các khu biệt thự, nhà vườn, trang trại, biệt thự nghỉ dưỡng (bao gồm cả dịch vụ thiết kế công trình kiến trúc)

– Cảnh quan các khu danh thắng, khu di tích lịch sử văn hóa, các khu tâm linh

– Cảnh quan các khu công nghiệp, các nhà máy, nhà làm việc khu công nghiệp.

– Cảnh quan các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu bảo vệ môi trường, sinh thái.