Planning

Detailed planning, landscape planning and overall consultancy landscape services:

– Landscape design consultancy of new urban areas, residential areas (including technical infrastructure design service)

– Ecological urban areas, garden villas, detached farm zones, civilized high-class populations(including technical infrastructure design service)

– Eco-tourism areas, resorts, spas, resort and entertainment complexes associated with nature (including technical infrastructure design service)

– Cultural, spiritual and belief areas (including technical infrastructure design service)

Dịch vụ quy hoạch chi tiết, quy hoạch cảnh quan và tư vấn tổng thể cảnh quan:­­­
– Tư vấn thiết kế cảnh quan Khu đô thị mới, các khu ở hoặc khu dân cư mới (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)

– Các khu đô thị sinh thái, khu biệt thự nhà vườn, các khu trang trại biệt lập, các quần thể sống đẳng cấp cao văn minh (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)

– Các khu du lịch sinh thái, resort, spa, các tổ hợp nghỉ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí gắn với tự nhiên (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)­­­­­­­

– Các khu văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)