landscape design

Crossrails Station- Ý tưởng thiết kế cảnh quan hướng tới cộng đồng

Crossrails Station- Ý tưởng thiết kế cảnh quan hướng tới cộng đồng

Vườn mái nhà ga Crossrails  Với ý tưởng thiết kế cảnh quan hướng tới cộng đồng, trong năm 2008 Gillespies được ủy quyền bởi Canary Wharf Group để thiết kế một khu vườn công cộng duy nhất và phần mái che mà sẽ là nơi thống nhất các khu dân cư Poplar và các khu…