Top 12 cuốn sách kiến trúc cảnh quan must-read

 

Kiến trúc cảnh quan là một trong những chuyên ngành chính trong lĩnh vực kiến trúc, liên quan đến việc thiết kế không gian ngoài trời và các khu vực công cộng. Cho dù một sinh viên kiến trúc có chọn Kiến trúc cảnh quan làm lĩnh vực nghiên cứu chính hay không thì điều đó không thay đổi một thực tế là sinh viên đó phải biết về cảnh quan, hay ít nhất là với những điều cơ bản về cảnh quan bởi làm chủ kiến trúc cảnh quan sẽ giúp các kiến trúc sư tạo ra một dự án thiết kế hoàn chỉnh, tích hợp cả bên trong và bên ngoài.

Hôm nay, EGO xin giới thiệu Top 12 cuốn sách kiến trúc cảnh quan “must-read” với mong muốn lan tỏa tri thức và mở rộng kiến thức kiến trúc cảnh quan của bạn đọc quan tâm.

 1. Residential Landscape Architecture / Thiết kế cảnh quan khu ở 
 2. Foundation of Landscape Architecture / Hình khối căn bản trong thiết kế cảnh quan 
 3. Thinking about Landscape Architecture/ Tư duy kiến trúc cảnh quan
 4. Detailing for Landscape Architects: Aesthetics, Function, Constructibility 
 5. The Fundamental of Landscape Architecture / Nhập môn Kiến trúc cảnh quan 
 6. Dictionary of Landscape Architechture and Construction / Từ điển chuyên ngành kiến trúc cảnh quan
 7. Public Square Landscape / Thiết kế cảnh quan quảng trường công cộng
 8. Future Park: Imagining Tomorrow’s Urban Parks / Công viên trong tương lai: Tầm nhìn tương lai cho các công viên trong đô thị
 9. Urban Park Landscapes / Thiết kế cảnh quan công viên đô thị
 10. Landscape Architecture: An Introduction / Giới thiệu về ngành kiến trúc cảnh quan
 11. Urban Square Landscape/ Thiết kế cảnh quan quảng trường
 12. Time-saver Standard for Landscape Architecture / Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành kiến trúc cảnh quan

Theo EGO Group