Tropical houses


Indonesia fosters many noteworthy architects who have amassed a remarkable collection of works. Tropical Houses showcases a compilation of house designs by an outstanding group of Indonesian architects. Highly illustrated and providing a wide scope in terms of design integrity, architectural sophistication and style, this book follows closely in the wake of its incredibly successful first volume, published in 2013, disclosing each architect’s distinctive approach to the contemporary residential design realm. Featuring a wide range of design philosophies, projects are presented with full-colour photographs, visualising the detailed environment of every project and fully immersing the reader into every part of the house. Complete with detailed plans, sections, and elevation drawings, this book is an inspiring source for people in the architecture and design domains. AUTHOR: Imelda Akmal Architectural Writer Studio (IAAW Studio) is Indonesia’s only writing studio that specialises in architecture and interior design. Founded by Imelda Akmal, an architect holding a Master’s degree in architectural history and theory, Imelda is also a critic who dedicates herself to the production of architectural literature for both the general public and professional designers.The studio oversees every process of book’s composition, from the concept development stage, through to writing, styling, photography and layout designing, up to the printing process with the publisher. Since its conception in 2002, IAAW Studio has produced over 100 titles about architecture and interior design, ranging through journals, monographs to coffee-table books, and continues to make a firm commitment to introducing Indonesian design throughout the world. SELLING POINTS: * A richly photographic display of inspiring designs for houses in tropical regions, by a great range of prolific Indonesian architects * Featuring a blend of detailed plans, sections, and elevation drawings, disclosing each architect’s distinctive contribution to contemporary residential design 400 colour

Indonesia là nơi nuôi dưỡng nhiều kiến ​​trúc sư cảnh quanvosiw nhiều dự án nổi bật ấn tượng. Tropical Houses trưng bày một bộ sưu tập các thiết kế sân vườn, biệt thự phong cách nhiệt đới của một nhóm kiến ​​trúc sư nổi tiếng. Các công trình là các ví dụ tiêu biểu cho tính toàn vẹn thiết kế, sự tinh tế và phong cách kiến ​​trúc. Cuốn sách này được  xuất bản năm 2013 và được rất nhiều người quan tâm, tiết lộ cách tiếp cận đặc biệt của từng kiến ​​trúc sư đến lĩnh vực thiết kế dân cư hiện đại. Với một loạt các triết lý thiết kế, các dự án được trình bày với hình ảnh đầy đủ màu sắc, hình dung môi trường chi tiết của mọi dự án và đắm mình hoàn toàn vào mọi phần của ngôi nhà. Hoàn thành với các kế hoạch chi tiết, các phần và bản vẽ độ cao, cuốn sách này là một nguồn cảm hứng cho những người trong lĩnh vực kiến ​​trúc và thiết kế. 

Imelda Akmal Architect Writer Studio (IAAW Studio) là xưởng viết duy nhất của Indonesia chuyên về kiến ​​trúc và thiết kế nội thất. Được thành lập bởi Imelda Akmal, một kiến ​​trúc sư có bằng Thạc sĩ về lịch sử kiến ​​trúc và lý thuyết, Imelda cũng là một nhà phê bình đã cống hiến mình cho việc sản xuất các tài liệu kiến ​​trúc cho cả nhà thiết kế công cộng và chuyên nghiệp. giai đoạn phát triển concept, thông qua việc viết, tạo kiểu, chụp ảnh và thiết kế bố cục, theo quy trình in với nhà xuất bản. Kể từ khi thành lập vào năm 2002, IAAW Studio đã sản xuất hơn 100 danh hiệu về kiến ​​trúc và thiết kế nội thất, từ các tạp chí, chuyên khảo đến sách bàn cà phê và tiếp tục cam kết giới thiệu thiết kế Indonesia trên toàn thế giới. ĐIỂM ĐIỂM: * Một màn hình phong phú về thiết kế đầy cảm hứng cho ngôi nhà ở vùng nhiệt đới, bởi một loạt các kiến ​​trúc sư phong phú Indonesia * Với sự pha trộn các chi tiết, phần và bản vẽ độ cao, tiết lộ sự đóng góp đặc biệt của kiến ​​trúc sư cho thiết kế nhà ở hiện đại 400 màu sắc