Asia Pacific Landscape Design / Thiết kế cảnh quan khu vực Châu Á Thái Bình Dương

This book showcases over forty completed projects drawn mainly from Asian Pacific Rim countries such as Japan, Singapore, Malaysia and Indonesia, although excluding China. There is also plenty of work from Australia and New Zealand, making this an essential text in terms of shining a spotlight on a part of the world often neglected by such titles.

Landscape architects featured include 360 Landscape Architecture, Aspect, Chow:Hill, Coe Design, Convic Design, EDAW (California), Fifth Creek Studio, FORMium / Mark McWha, Green & Dale, HASSELL, Isthmus, mcgregor+partners, Morgan and Pollard, PLACE Design Group, RushWright, Sheils Flynn, Thomas Balsley, Tract Consultants and Wraight + Associates.

Cuốn Asia Pacific Landscape Design giới thiệu tới bạn đọc 40 công trình và dự án cảnh quan ở các quốc gia thuộc Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản, Singapo, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Ngoài ra là một số dự án ở Úc và New Zealand.

Các đơn vị tư vấn thiết kế cho các dự án nổi tiếng này gồm có các công ty thiết kế cảnh quan như 360 Landscape Architecture, Aspect, Chow:Hill, Coe Design, Convic Design, EDAW (California), Fifth Creek Studio, FORMium / Mark McWha, Green & Dale, HASSELL, Isthmus, mcgregor+partners, Morgan and Pollard, PLACE Design Group, RushWright, Sheils Flynn, Thomas Balsley, Tract Consultants and Wraight + Associates.