Dutch Profiles: West 8

riaan Geuze is the director and chief designer of West8 urban design and landscape architecture. He teaches at the University of Wageningen and presents lectures worldwide. With his partners, Edzo Bindels, Martin Biewenga and Jamie Maslyn Larson, he leads an international team of 70 people in Rotterdam and New York, working on large urban and landscape projects all over the world. He managed to turn an old Amsterdam harbour into a vibrant urban area. Transforms Governors Island in New York into a successful tourist destination. And came up with a coherent vision for the Toronto Central Waterfront. In each project water is key.

In 2011, after 6 years of working, a team of architects from Madrid: Burgos & Garrido, Porras & La Casta, Rubio & Álvarez-Sala and West 8 from Rotterdam finalized the Madrid Rio Project. For decades a highway had been polluting this extremely dense urban area of 10 kilometres along the river of Madrid, obstructing any development. It had to go underground, using 23 kilometres of tunnel, so that the area could be redesigned from scratch. Ancient bridges were completely renovated. And new bridges were added. The mayor of Madrid, Gallardon, wanted fast results, but the building of the tunnels turned out to be an unpredictable process, that demanded the constant flexibility of the designers.

Riaan Geuze là người sáng lập đồng thời là kiến trúc sư trưởng của West8. Ông dạy tại Đại học Wageningen và trình bày các bài giảng trên toàn thế giới. Hợp tác với Edzo Bindels, Martin Biewenga và Jamie Maslyn Larson, ông dẫn đầu một đội ngũ quốc tế gồm 70 chuyên gia ở Rotterdam và New York, làm việc trên các dự án đô thị và cảnh quan lớn trên toàn thế giới. Ông biến một bến cảng Amsterdam cũ thành một khu đô thị sôi động. Biến đổi đảo Governors ở New York thành một điểm du lịch thành công. Và đã đưa ra một tầm nhìn mạch lạc cho Toronto Central Waterfront. Ở mỗi quốc gia ông để lại dấu ẩn là một dự án ấn tượng.

Năm 2011, sau 6 năm làm việc, một nhóm các kiến ​​trúc sư đến từ Madrid: Burgos & Garrido, Porras & La Casta, Rubio & Álvarez-Sala và West 8 từ Rotterdam đã hoàn thành Dự án Rio Rio. Trong nhiều thập kỷ, một đường cao tốc đã gây ô nhiễm khu đô thị cực kỳ dày đặc này cách con sông Madrid 10 cây số, cản trở bất kỳ sự phát triển nào. Nó phải đi ngầm, sử dụng 23 km đường hầm, để khu vực có thể được thiết kế lại từ đầu. Cây cầu cổ đã được tân trang lại hoàn toàn. Và những cây cầu mới đã được thêm vào. Thị trưởng Madrid, Gallardon, muốn có kết quả nhanh chóng, nhưng việc xây dựng các đường hầm trở thành một quá trình không thể đoán trước, đòi hỏi sự linh hoạt liên tục của các nhà thiết kế.