Fengshui in Landscape Urbanism / Phong thủy trong thiết kế cảnh quan đô thị

Nội dung chính:

Phong thủy và Kiến trúc cảnh quan đô thị

Bài giảng mới nhất về Phong Thủy ứng dụng trong Kiến trúc cảnh quan đô thị của KTS Phó Đức Tùng với rất nhiều ví dụ thực tế tại các đô thị lớn ở Việt Nam.