The best kindergarten you’ve ever seen

The best kindergarten you’ve ever seen

At this school in Tokyo, five-year-olds cause traffic jams and windows are for Santa to climb into. Meet: the world’s cutest kindergarten, designed by architect Takaharu Tezuka. In this charming talk, he walks us through a design process that really lets kids be...

Sketches Of Frank Gehry

Sketches Of Frank Gehry

Sketches of Frank Gehry is a 2006 American documentary film directed by Sydney Pollack and produced by Ultan Guilfoyle, about the life and work of the Canadian-American architect Frank Gehry. The film was screened out of competition at the 2006 Cannes Film...

Frank Gehry: Người nổi loạn trẻ tuổi

Frank Gehry: Người nổi loạn trẻ tuổi

Frank Gehry (sinh ngày 28/2/1929) là cái tên luôn giữ vị trí nổi bật nhất trong các bản tin về kiến trúc kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp ở Los Angeles vào năm 1962 và đã sửa sang lại ngôi nhà của mình tại Santa Monica. Thiết kế kiến trúc của ông được biết đến nhờ kết...