Piet Oudolf – Paradise Within Arm’s Reach / Khu vườn của Piet Oudolf – Thiên đường trên mặt đất

Dutch documentary with English subtitles. The film follows renowned Dutch garden designer Piet Oudolf on various assignments around the world and visits a few of his projects, including the High Line.

A portrait of the world-famous garden designer and landscape architect Piet Oudolf. We visit several of his renowned parks and gardens, such as the High Line in New York, Maximilianpark in Hamm and our own Butterfly Garden in Utrecht. We also see Piet Oudolf at work: from the first meeting about a commission until chivvying a maintenance team after a design has been realised. In addition we see him making his own perfect garden even more beautiful. On the way, the film tries to provide a answer to questions such as: why do people love plants? Where does our yearning far Paradise come from? Terrestrial and lyrical images are juxtaposed to the accompaniment of aethereal music by Eric Vloeimans.

Bộ phim theo chân nhà thiết kế vườn nổi tiếng người Hà Lan, Piet Oudolf, trong những dự án thiết kế khác nhau trên khắp thế giới và thăm một vài số dự án vô cùng nổi tiếng của ông, bao gồm cả High Line.

Một bộ phim về bức chân dung của nhà thiết kế vườn nổi tiếng thế giới và cũng là kiến trúc sư cảnh quan -Piet Oudolf. Chúng tôi ghé thăm một số công viên và khu vườn nổi tiếng của ông ấy, như High Line Park ở New York, Công viên Maximilian ở Hamm và Butterfly Garden ở Utrecht. Bộ phim cố gắng đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi như: tại sao con người lại yêu thích thực vật? Thiên đường mà chúng ta ao ước đến từ đâu? Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về thiên đường trên mặt đất tuyệt đẹp của Piet được lồng ghép vào phần đệm đây trữ tình của nhạc aethereal của Eric Vloeimans.