Landscape Architecture

Parks, gardens, thematic gardens, roof gardens, gardens in public works

– Landscape of public spaces, commercial, offices and plazas, waterfront development, campuses.

– Landscape of eco-tourism areas, resorts & spas, golfcourses, (including architectural work design service)

– Landscape of villas, gardens, courtyards, agricultural land, (including architectural work design service)

– Landscape of scenic landscapes, heritage landscapes, historic monuments, cemeteries

– Landscape of industrial parks, theme parks.

– Landscape of natural conservation, environmental reserves, wetlands.

Dịch vụ thiết kế Concept cảnh quan và lập hồ sơ thi công cảnh quan:
– Công viên, vườn hoa, vườn chuyên đề, vườn trên mái, vườn trong công trình công cộng

– Cảnh quan các công trình công cộng, các khu thương mại, văn phòng và các khu plaza.

– Cảnh quan các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort, spa (bao gồm cả dịch vụ thiết kế công trình kiến trúc)

– Cảnh quan các khu biệt thự, nhà vườn, trang trại, biệt thự nghỉ dưỡng (bao gồm cả dịch vụ thiết kế công trình kiến trúc)

– Cảnh quan các khu danh thắng, khu di tích lịch sử văn hóa, các khu tâm linh

– Cảnh quan các khu công nghiệp, các nhà máy, nhà làm việc khu công nghiệp.

– Cảnh quan các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu bảo vệ môi trường, sinh thái.

Urban Planning
Detailed planning, landscape planning and overall consultancy landscape services:
– Landscape design consultancy of new urban areas, residential areas (including technical infrastructure design service)- Ecological urban areas, garden villas, detached farm zones, civilized high-class populations(including technical infrastructure design service)- Eco-tourism areas, resorts, spas, resort and entertainment complexes associated with nature (including technical infrastructure design service)

– Cultural, spiritual and belief areas (including technical infrastructure design service)

Dịch vụ quy hoạch chi tiết, quy hoạch cảnh quan và tư vấn tổng thể cảnh quan:­­­
– Tư vấn thiết kế cảnh quan Khu đô thị mới, các khu ở hoặc khu dân cư mới (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)

– Các khu đô thị sinh thái, khu biệt thự nhà vườn, các khu trang trại biệt lập, các quần thể sống đẳng cấp cao văn minh (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)

– Các khu du lịch sinh thái, resort, spa, các tổ hợp nghỉ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí gắn với tự nhiên (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)­­­­­­­

– Các khu văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng (bao gồm cả dịch vụ thiết kế hạ tầng kỹ thuật)

Urban Design

– Landscape technique consultancy for investors or for landscape contractors

– Landscape supervision consultancy

– Professional support consultancy of landscape design for planning architecture consultancy units

– Landscape investment consultancy for investors

– Landscape management consultancy for the project management units, the project investors.

– Services to localize landscape drawings of foreign consultants.

Dịch vụ tư vấn:
– Tư vấn kỹ thuật cảnh quan cho chủ đầu tư hoặc cho nhà thầu thi công cảnh quan

– Tư vấn giám sát cảnh quan

– Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ thiết kế cảnh quan cho các đơn vị tư vấn kiến trúc quy hoạch

– Tư vấn đầu tư cảnh quan cho chủ đầu tư

– Tư vấn quản lý cảnh quan cho các đơn vị quản lý dự án, các chủ đầu tư dự án.

– Dịch vụ bản địa hóa các bản vẽ landscape của tư vấn nước ngoài.