Internship

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGO Group is seeking exceptional Landscape Architecture students for the 2024 Internship. New this year, the internship application process is entirely online! Apply below.

EGO Group has a long-standing commitment to linking education and practice. Since the inception of the firm, EGO has offered an internship program that provides students an opportunity for immersion in the working environment of a firm committed to built work. The EGO Internship Program allows students to gain exposure to the inner workings of EGO and our team. The students are not the only ones who benefit from the internship experience…the staff welcomes the energy, enthusiasm, and fresh thinking that the students bring.

Every year, several students are inserted into project teams where they experience all aspects of a project, from concept through construction documents, in order to understand the real world application of their studies.

 

EGO Group đang tìm kiếm các sinh viên kiến trúc, kiến trúc cảnh quan cho Chương trình Thực tập 2024. Hiện tại, quy trình đăng ký thực tập hoàn toàn thực hiện trực tuyến. Để đăng ký thực tập sinh mời xem bên dưới.

EGO Group có chương trình dành cho thực tập sinh bổ ích, gắn lý thuyết với thực tiễn. Kể từ khi thành lập, EGO đã tạo cơ hội học hỏi cho rất nhiều sinh viên kiến trúc, kiến trúc cảnh quan trong môi trường làm việc của một công ty thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp. Chương trình thực tập sinh của EGO Group giúp sinh viên tiếp xúc với các hoạt động thiết kế của EGO. Các sinh viên không phải là những người duy nhất được hưởng lợi từ kinh nghiệm thực tập… nhân sự công ty cũng đón nhận nguồn năng lượng mới, sự nhiệt tình và tư duy tươi mới mà sinh viên mang lại.

Hàng năm, một số sinh viên được tham gia vào các nhóm thiết kế dự án, nơi họ trải nghiệm tất cả các khía cạnh của một dự án, từ thiết kế concept đến bản vẽ thi công,… để áp dụng những kiến thức vào trong thực tế.

EGO DESIGN CHARRETTE / THAM GIA THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

The students are tasked with a week-long Design Charrette, in which they are pushed to combine their individual design sense with physical materiality in a design proposal that culminates in a juried review.

 

Các sinh viên được giao nhiệm vụ thiết kế kéo dài một tuần để phát triển ý tưởng cho một đồ án, khi đó sinh viên cần phát huy được những ý tưởng thiết kế táo bạo kết hợp với những chất liệu thực tế để biến ý tưởng thiết kế trở thành sản phẩm hoàn chỉnh, gây ấn tượng và thuyết phục chủ đầu tư.

 

SITE VISITS / THAM QUAN CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

EGO is focused on turning concepts into reality and as such, we feel strongly that experiencing landscapes is an essential part of designing them. Guided visits to projects and park sites are a major component of the internship program.

 

EGO tập trung vào việc biến những ý tưởng thành các công trình thực tế từ nhiều nguồn cảm hứng thiết kế. Chúng tôi cho rằng rằng trải nghiệm cảnh quan tự nhiên là một phần không thể thiếu khi tiến hành thiết kế. Những chuyến tham quan thực tế, các chuyến đi trải nghiệm là một phần quan trọng trong chương trình Thực tập sinh tại EGO Group.

 

STUDIO VISITS / THAM QUAN VĂN PHÒNG THIẾT KẾ

Throughout the summer, EGO coordinates with other acclaimed Landscape Architecture practitioners to arrange firm visits, as well as manufacturing and fabrication labs. Students can observe different office structures and working environments, and learn about additional projects in Landscape Architecture and related fields.

 

Trong các đợt thực tập, EGO Group luôn kết nối với các văn phòng và kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng để sắp xếp các chuyến tham quan các văn phòng thiết kế cũng như các xưởng kiến trúc. Thực tập sinh có thể quan sát học hỏi từ cách thức tổ chức và môi trường làm việc khác nhau ở mỗi văn phòng, đồng thời tìm hiểu thêm về nhiều dự án và các lĩnh vực liên quan.

 

WHO SHOULD APPLY / ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

We encourage both graduate and undergraduate Landscape Architecture students to apply.

The internship salary is unpaid. However, accommodation and food are provided by EGO. Additionally, international students are encouraged to apply, as EGO can offer visa assistance.

Please apply your CV via email to: Ms. Lily Cao – jobs@ego-group.it

Spring Internship from 2/1/2024 to 30/3/2024: deadline for apply is 10/12/2024

Summer Internship from 1/4/2024 to 30/7/2024: deadline for apply is 10/03/2024

Autumn Internship from 1/8/2024 to 30/10/2024: deadline for apply is 10/07/2024

Winter Internship from 1/11/2024 to 30/12/2024: deadline for apply is 10/10/2024

 

Chúng tôi khuyến khích tất cả những bạn yêu thích thiết kê, cả sinh viên và các kiến trúc sư tham gia chương trình Thực tập sinh tại EGO Group.

Việc thực tập sẽ là không lương, EGO sẽ hỗ trợ chi phí ăn và ở hàng tháng cho TTS. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh đăng ký và EGO có thể hỗ trợ thủ tục visa.

Vui lòng gửi đăng ký qua email: Ms. Lily Cao – jobs@ego-group.it

Thực tập sinh mùa xuân: từ 2/1/2024 đến 30/3/2024: hạn nộp CV là 10/12/2024

Thực tập sinh mùa hè: từ 1/4/2024 đến 30/7/2024: hạn nộp CV là 10/03/2024

Thực tập sinh mùa thu: từ 1/8/2024 đến 30/10/2024: hạn nộp CV là 10/07/2024

Thực tập sinh mùa đông: từ 1/11/2024 đến 30/12/2024: hạn nộp CV là 10/10/2024