LANDSCAPE ARCHITECT WITH EXPERIENCE IN CONSTRUCTION DOCUMENTS / Tuyển dụng kiến trúc sư triển khai

Seeking Landscape Architect (2 Years of Experience)

Job description:

 • Implementation of design documents: Basic design drawings, construction design drawings;
 • Lead the implementation of documents in each phase, ensuring compliance with company regulations and standards.
 • Structure and detail architectural elements.
 • Coordinate with other disciplines, infrastructure, structures, and utilities.
 • Perform other tasks within the scope of the technical implementation phase.

Requirements:

 • Proficient in Autocad and other software such as Sketchup, Photoshop, etc., to support work.
 • Ability to persuade investors; Document management skills.
 • Experience and understanding of lighting design, landscape materials, greenery, landscape construction, and new material technologies.

Policies and benefits:

 • Off on Saturdays and Sundays.
 • Participation in the EGO FC club.
 • International, dynamic working environment; Direct collaboration with Italian architects and foreign partners.
 • Benefits: systematic training, career development opportunities, working with experienced architects.
 • Benefits: social insurance, health insurance, unemployment insurance, and other welfare benefits as per government regulations.
 • Enjoy perks: birthday celebrations, annual trips, bonuses on holidays, Tet, 13th-month salary, year-end bonuses.

Apply:

 • Portfolio (PDF, 20MB max.)
 • Resume/CV (Word or PDF)
 • Cover letter

Please send resume and portfolio to:

Ms Lily Cao

Email: jobs@ego-group.it

 

Kiến trúc sư triển khai cảnh quan (2 năm kinh nghiệm)

Mô tả công việc:

 • Triển khai hồ sơ thiết kế: Hồ sơ thiết kế bản vẽ cơ sở, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
 • Chủ trì triển khai hồ sơ theo từng giai đoạn, đảm bảo theo quy định, quy chuẩn của công ty.
 • Bổ cấu tạo các chi tiết, hạng mục kiến trúc
 • Khớp nối các bộ môn, hạ tầng, kết cấu, điện nước
 • Thực hiện các công việc khác trong phạm vi giai đoạn triển khai kỹ thuật

Yêu cầu đối với các KTS:

 • Sử dụng thành thạo Autocad và các phầm mềm khác như Sketchup, Photoshop, … để hỗ trợ công việc
 • Có khả năng thuyết phục chủ đầu tư; Quản lý hồ sơ;
 • Có kinh nghiệm và am hiểu về thiết kế chiếu sáng, vật liệu cảnh quan, cây xanh, thi công cảnh quan và công nghệ vật liệu mới.

Chính sách và quyền lợi:

 • Nghỉ thứ 7, chủ nhật
 • Tham gia vào câu lạc bộ EGO FC
 • Môi trường làm việc quốc tế, năng động; được làm việc trực tiếp với các KTS Ý và đối tác nước ngoài
 • Quyền lợi : được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, làm việc với các KTS có kinh nghiệm lâu năm
 • Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước;
 • Được hưởng các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, Xét thưởng cuối năm.

Nộp hồ sơ:

 • Profile (PDF, tối đa 20MB)
 • CV (Word hoặc PDF)
 • Thư xin việc

Vui lòng gửi hồ sơ đến:

Ms. Lily Cao:

Email: jobs@ego-group.it

 

Xem thêm các vị trí tuyển dụng khác:

 1. Chủ trì thiết kế ý tưởng cảnh quan
 2. KTS ý tưởng cảnh quan
 3. Thực tập sinh