Urban Public Space – A Guide to Analyse and Enhance Urban Public Spaces in Estonia

Urban Public Space – A Guide to Analyse and Enhance Urban Public Spaces in Estonia

“Urban Public Space – A Guide to Analyse and Enhance Urban Public Spaces in Estonia” – Sách hướng dẫn này lần đầu tiên hướng tới các thành phố và cộng đồng ở Estonia được sử dụng làm tài liệu thông tin và công cụ phân tích của một khu vực.
 
Nhiệm vụ chính của sách hướng dẫn về các cộng đồng là cung cấp cho họ bí quyết về không gian công cộng, để họ có thể thành công hơn khi hình dung tương lai của khu phố mình và tham gia quy trình quy hoạch tổng thể.
 
Hướng dẫn này cũng hướng đến các thành phố, hướng dẫn nhằm nâng cao tầm quan trọng của không gian công cộng đô thị và cập nhật những mong đợi ngày nay cho không gian mở đô thị.