In Residence: Jim Olson – inside the architect’s treetop house

In Residence: Jim Olson – bên trong ngôi nhà trên cây của kiến trúc sư

Climb up to the Seattle-based architect and founder of Olson Kundig’s 14-foot by 14-foot treetop house in Longbranch, Washington, in this episode of In Residence.

Leo lên trụ sở kiến trúc dựa trên Seattle và người sáng lập của 14-foot Olson Kundig’s bằng nhà treetop 14-foot tại Longbranch, Washington, trong tập này của In Residence.