Landscapes: Volume 4K (UHD)

Proud beyond belief! This volume is a compilation of our best time-lapse shots from the last 2 years. Thanks to everyone that has been a part of the making of this video including Enrique Pacheco, Sean Parker and all of our time-lapse workshop attendees! Music track is “Existence” by Audio Machine – licensed with permission

Tự hào ngoài niềm tin! Tập này là tập hợp các bức ảnh chụp thời gian trôi đi tốt nhất của chúng tôi trong 2 năm qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã là một phần của việc thực hiện video này bao gồm Enrique Pacheco, Sean Parker và tất cả những người tham dự hội thảo thời gian trôi đi! Bản nhạc là “Sự tồn tại” của Máy âm thanh – được cấp phép với sự cho phép