2011 Competitions Annual / Cuộc thi thiết kế cảnh quan 2011

This book includes a series of interesting competitions of Museum, urban design, science research centre, school which have taken place over the past year in US, Europe, Asia and so on. It represents not only the winning design but also finalist designs, which give readers a better understanding of the competition.

Nội dung cuốn sách chủ yếu về thiết kế ý tưởng nổi bật và tiêu biểu trong các cuộc thi thiết kế cảnh quan trong năm 2011 trên toàn thế giới. Trong đó có cả các công trình bảo tangfm thiết kế đô thị, trường học, trung tâm nghiên cứu,… Không chỉ là thiết kế ý tưởng bản đầu các công trình đạt giải lớn trong các cuộc thi, cuốn sách còn trình bày những thiết kế hoàn thiện cuối cùng của dự án. Đó chính là điểm hấp dẫn của cuốn sách bởi khiến bạn đọc hiểu rõ hơn về các cuộc thi thiết kế kiến trúc cảnh quan.