Airport Landscape / Thiết kế cảnh quan sân bay

Airports have never been more central to the life of cities, yet they have remained relatively peripheral in design discourse. In spite of this, however, landscape architects in recent decades have reaffirmed their historic assertions about the airfield as a site of design through a range of practices. Airport Landscape: Urban Ecologies in the Aerial Age presents these practices through case study projects for the ecological enhancement of operating airports and the conversion of abandoned airports. This material supports the claim of an augmented role for landscape architects commensurate with their desire to be considered urbanists of the aerial age. The book gathers work from the eponymous exhibition that was held at the Harvard Graduate School of Design, presenting the airport as a site of and for landscape.

Các sân bay chưa bao giờ được coi là yếu tốtrung tâm trong các thành phố, và thường nằm ở những vùng ngoại vi của thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các kiến ​​trúc sư cảnh nổi tiếng đã đưa ra nhận định về sân bay như một địa điểm thiết kế thông qua một loạt các thực tiễn. Cuốn sách Airport Landscape: Urban Ecologies in the Aerial Age (Cảnh quan sân bay: Hệ sinh thái đô thị trong thời đại trên không) trình bày những ví dụ thực tiễn thông qua các dự án nghiên cứu nhằm tăng cường sinh thái cho các sân bay đang hoạt động và chuyển đổi các sân bay bị bỏ hoang. Tài liệu này cho thấy rõ vai trò quan trọng của các kiến ​​trúc sư cảnh quan trong kỉ nguyên con người mong muốn biến thành phố của mình trở thành đô thị trong thời đại trên không.