Basics of Permaculture Design / Nguyên lý cơ bản của thiết kế trồng cây

The Basics of Permaculture Design, first published in Australia in 1996, is an excellent introduction to the principles of permaculture, design processes, and the tools needed for designing sustainable gardens, farms, and larger communities.

Packed with useful tips, clear illustrations, and a wealth of experience, it guides you through designs for gardens, urban and rural properties, water harvesting systems, animal systems, permaculture in small spaces like balconies and patios, farms, schools, and ecovillages. This is both a do-ityourself guide for the enthusiast and a useful reference for permaculture designers.

Basics of Permaculture Design xuất bản lần đầu tiên ở Úc vào năm 1996, là một giới thiệu tuyệt vời về các nguyên tắc của nông nghiệp vĩnh cửu, quá trình thiết kế và các công cụ cần thiết cho việc thiết kế vườn, nông trại và các khu vực cộng đồng đông đúc.

Được bao gồm những lời khuyên hữu ích, hình minh họa rõ ràng và kinh nghiệm phong phú, cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn qua các thiết kế cho các khu vườn, các khu đất trong thành thị và nông thôn, hệ thống thu hoạch nước, các hệ động vật, permaculture ở những không gian nhỏ như ban công và hiên nhà, trang trại, trường học và ecovillages. Đây là cả một hướng dẫn dành riêng cho những người đam mê và là tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế permaculture, KTS, sinh viên,…