Creative Diagram in Architecture I / Sáng tạo trong kiến trúc 1


Creative Diagram in Architecture 1 và 2 là bộ sách giới thiệu về những cách thức sáng tạo được ứng dụng trong quá trình thiết kế một công trình kiến trúc, từ những bước ban đầu cho đến khi hoàn thành dự án. Cuốn sách là tài liệu hữu ích dành cho tất cả kiến trúc sư, bởi rất nhiều dự án thực tế, ở nhiều thể loại công trình được lấy làm ví dụ. Mỗi dự án là một cách thức thiết kế sáng tạo rất đáng để học hỏi với sự rõ ràng trong tư duy, đưa ra những giải pháp phù hợp cho những vấn đề khác nhau ở từng công trình.