Designed Ecologies / Thiết kế cảnh quan sinh thái


Với mỗi dự án thiết kế cảnh quan, quy hoạch cảnh quan hay thiết kế đô thị, được mệnh danh là cha đẻ của nền Kiến trúc cảnh quan châu Á – Kongjian Yu luôn đưa vào thiết kế của mình những nguyên lí của hệ sinh thái tự nhiên. Tạo nên được những cảnh quan sinh thái ở quy mô lớn, những giải pháp khôi phục những khu vực cảnh quan bị ô nhiễm, tàn phá nghiêm trọng, bảo tồn tối đa các hệ động thực vật tự nhiên, cải tạo môi trường sống cho sinh vật và con người, phát triển các dạng cảnh quan nông nghiệp và văn hóa gắn với yếu tố đặc trung của chính dự án đó.