Eco-Landscape Design / Thiết kế cảnh quan sinh thái

The ability to adapt to a changing environment has ensured the continued survival of the human race into the 21st century. The challenges to be faced in this century are now well documented by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. The effects of drought, melting polar ice and increased incidences of extreme weather events will impact on the diverse landscapes of the earth and a human population predicted to be 9 billion by the middle of the 21st century, a three-fold increase in less than one hundred years.

This book provides a valuable insight into landscaping activity worldwide by those tasked with housing, feeding and nurturing all species that share the planet. Research for this publication reveals the growth of non-anthropized design philosophies, acknowledging that humanity cannot be indefinitely sustained if animal, bird and plant life are excluded. The precious resources of water and the air that we breathe are no longer taken for granted; rivers flowing through the world’s mega-cities are now being cleaned, restored and given pride of place in the landscapes they flow through. Conservation projects provide evidence that even fragile island and desert landscapes can be protected from the negative impacts of population. Eco-Landscape Design demonstrates that an intelligent and thoughtful approach to landscape design can not only ensure survival, it can reap compound benefits and rewards far in excess of those originally envisaged.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là chìa khóa cho sự sống còn của nhân loại trong thế kỷ 21. Các thách thức của biến đổi khí hậu mà chúng ta phải đối mặt đã được Liên Hợp Quốc bàn thảo trong các cuộc họp thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, đó là hạn hán, băng tan, nước biển dâng và sự gia tằng về cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan,… có tác động xấu tới cảnh quan trên Trái Đất và ước tính gần 9 tỉ dân trên toàn cầu.

Eco Landscape Design là cuốn sách đề cập rất rõ đến các hoạt động thiết kế kiến trúc cảnh quan ở nhiều nơi trên thế giới với các dự án tiêu biểu dựa trên những triết kí thiết kế mới, mang tính bền vững – sự bền vững của xã hội loài người luôn luôn song hành sự tồn tại và thịnh vượng của các loài sinh vật khác và với môi trường sống. Mỗi dự án thiết kế cảnh quan trong cuốn sách là một giải pháp thông minh và logic, không chỉ giúp đảm bảo sự sinh tồn của con người và loài vật, mà còn đem lại vô vàn lợi ích môi trường và cảnh quan.