The Fundamental of Landscape Architecture / Nhập môn Kiến trúc cảnh quan

Từ biến đối khí hậu đến phát triển bền vững, kiến trúc cảnh quan là lĩnh vực tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng trong xã hội loài người hiện nay. Cuốn sách này như một bài giới thiệu tổng quát và đầy đủ nhất về ngành kiến trúc cảnh quan. Đồng thời giúp bạn hiểu rõ được quá trình thiết kế một công trình cảnh quan diễn ra như thế nào, những nguyên lý và triết lý thiết kế được vận dụng ra sao để biến một dự án từ ý tưởng trên giấy thành hiện thực. Cuốn sách là cẩm nang bổ ích cho rất nhiều người hoạt động trong các chuyên nghành nhỏ của kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.