Google Sketchup for Site Design / Google Sketchup cho thiết kế cảnh quan

Google Sketchup for Site Design / Google Sketchup cho thiết kế cảnh quan

You will learn how to approach modeling site plans, buildings and site elements: from modeling each of these exterior environment elements to piecing them together to generate a singular and expressive model. The book culminates with tutorials demonstrating effective and simple ways to include grades and terrain using the Sandbox tools and how best to integrate the entire approach with AutoCAD and SketchUp.

Google Sketchup for Site Design là cuốn sách toàn diện nhất dành cho kiến trúc sư cảnh quan – những người muốn sử dụng Sketchup vào việc thể hiện các dự án thiết kế cảnh quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Nội dung cuốn sách được viết theo phong cách rất thực tế, chi tiết, tuần tự từng bước, từ cơ bản đến nâng cao, từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng để hoàn thiện một dự án. Mỗi phần được tách thành nhiều chương, các chương trước là tiền đề của nội dung chương sau.

Cuốn sách sẽ trang bị cho bạn các kĩ năng dựng hình hiệu quả nhất đối với các dự án landscape: từ việc dựng các yếu tố đơn giản đến các hình khối hữu cơ phức tạp của kiến trúc và cảnh quan, quản lí các dự án có quy mô lơn trong môi trường 3D Sketchup,…Đi kèm với nội dung là phần dữ liệu bài học, file thực hành, video hướng dẫn chi tiết để bạn đọc tự học và kiểm tra trình độ. Ngoài ra, cuốn sách cũng nhấn mạnh tới việc vận dụng, kết hợp các phần mềm khác trong quá trình triển khai thiết kế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.