Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities / Hạ tầng xanh: Kết nối cảnh quan với cộng đồng

With illustrative and detailed examples drawn from throughout the country, Green Infrastructure advances smart land conservation: large scale thinking and integrated action to plan, protect and manage our natural and restored lands. From the individual parcel to the multi-state region, Green Infrastructure helps each of us look at the landscape in relation to the many uses it could serve, for nature and people, and determine which use makes the most sense.

In this wide-ranging primer, leading experts in the field provide a detailed how-to for planners, designers, landscape architects, and citizen activists

Với những ví dụ thực tế và chi tiết về các dự án trên khắp thế giới, Green Infrastructure (Hạ tầng xanh) mang đến một tầm nhìn mới về cải tạo tài nguyên đất (land conservation): đó là lối tư duy tổng thể trên quy mô lớn (large scale thinkink) kết hợp với các giải pháp trong quy hoạch, bảo vệ và quản lí tài nguyên thiên nhiên. Cuốn sách giúp chúng ta nhìn nhận cảnh quan rõ hơn, trong việc sử dụng đất và tài nguyên cảnh quan làm sao sử dụng hiệu quả nhất với mục đích của con người, đồng thời bảo tồn và không tác động xấu đến môi trường. Để thực hiện được điều đó thì sự chung tay của ác nhà quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc sư cảnh quan và cộng đồng là yếu tố mang tính quyết định