Illustration Studio Urban Design Associates


Urban Design Associates có một lịch sử lâu dài trong việc thể hiện ý tưởng kiến trúc, thiết kế đô thị thông qua các bản vẽ. Được thành lập từ những năm 1960, các kiến trúc tại UDA Studio luôn tự mình tạo ra những bản phác thảo cho chính các dự án tại đây. Năm 1998, UDA Illustration Studio được được tách riêng thành một nhóm gồm rất nhiều nghệ sĩ, nhằm tập trung phát triển các sản phẩm diễn họa cho kiến trúc. Kể từ đó, hàng năm đã có hàng nghìn bản vẽ phác thảo công phu được xuất bản dành cho rất nhiều dự án thiết kế khác nhau.