Landscape Design Park / Thiết kế cảnh quan công viên

Landscape Design Park là một trong số các series tạp chí về kiến trúc cảnh quan nổi tiếng của nhà xuất bản Archiworld – Hàn Quốc. Trong cuốn sách này, tác giả đã lựa chọn và biên tập rất chi tiết 25 công trình thiết kế cảnh quan công viên nổi tiếng và điển hình cho các xu hướng thiết kế kiến trúc cảnh quan dành cho loại hình công viên thế kỷ 21 tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm cả công trình đã hoàn thành và các công trình đang trong quá trình xây dựng. Ẩn sau mỗi công trình thiết kế công viên là cả một câu chuyện thú vị về ý tưởng thiết kế, về những giá trị, tinh thần, văn hóa, môi trường của đất nước Hàn Quốc thế kỷ 21 đầy biến động và thách thức.