Living Systems / Hệ sinh thái cảnh quan

Living Systems surveys a wide array of innovative approaches to material technologies within the field of landscape architecture. The selected projects and materials exhibit a contemporary demand for technological landscapes and the collaboration between designers, engineers, scientists and ecologists. The book proposes a synthesis between technology and theory, focusing on growth, flow, metabolism, climate, and atmospheric phenomena.

Projects and materials are cross-referenced according to performance criteria, processes, and properties. Each of the 36 international projects and 23 material technologies is presented with drawing details and construction photographs. Descriptions of key processes and adaptive qualities provide an analysis of the various complex systems featured, such as vertical growth structures, flood prevention, stormwater infiltration and erosion control.

Projects featured include works by West8, GROSS.MAX, Weiss-Manfredi Architects, Field Operations, Kathryn Gustafson, and Vogt Landschaftarchitekten.

Living Systems là cuốn sách  nghiên cứu hàng loạt các giải pháp về công nghệ vật liệu ứng dụng trong kiến trúc cảnh quan. Các dự án được lựa chọn để giới thiệu trong cuốn sách cho ta thấy tương lai phát triển của công nghệ trong lĩnh vực cảnh quan và vai trò quan trong của sự hợp tác nghiên cứu giữa các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà khoa học, sinh thái học. Với 36 dự án mang tầm quốc tế và 23 công nghệ vật liệu mới kèm theo các bản vẽ cấu tạo chi tiết, hình ảnh xây dựng thực tế, đây thực sự là cuốn sách tuyệt vời dành cho những ai muốn tìm hiểu và khám phá về công nghệ xây dựng đang và sẽ được ứng dụng trong các dự án kiến trúc cảnh quan. Những lời diễn giải chi tiết trong từng công đoạn thi công sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các yếu tố và hệ thống phức tạp trong thi công cảnh quan như hệ thống vườn đứng, hệ thống thu gom, lọc nước, chống xói mòn đất, và hạn chế ngập lụt. Các dự án được giới thiệu đều là các dự án thiết kế cảnh quan đến tư các công ty hàng đầu về kiến trúc cảnh quan trên thế giới như West8, GROSS.MAX, Weiss-Manfredi Architects, Field Operations, Kathryn Gustafson, và Vogt Landschaftarchitekten.