Public Space in Urban Asia / Không gian công cộng trong các thành phố ở Châu Á

Over the past few decades, rapid urbanisation has threatened to erode public space, especially in emerging economies. Market forces that prioritise profit generation are allowed to construct venues of consumption in its place. Though their physical appearance may resemble traditional public space, in reality, they are greatly restrictive and diminished in affordability, accessibility and social meaning. It is in this context that William SW Lim, chairman of Asian Urban Lab, has brought together architects, designers, historians, sociologists and urbanists from the region to discuss public space in selected Asian cities.

Part One contains essays from participants from Chongqing, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore and Taipei and observations from commentators. Several essays by William SW Lim on the subject round off the discussion in Part Two. The thoughtful essays in Public Space in Urban Asia emphasise how engaging with the present actuality of cities and public awareness of spatial justice in cities are crucial for it is the achievement of spatial justice that will help create a greater level of happiness across societies in our increasingly urbanised world.

Trong những thập niên gần đây, tốc độ đô thị hóa chóng mặt đã làm méo mó và biến dạng không gian đô thị. Đặc biệt, xét về khía cạnh kinh tế, khi mà ưu tiên hàng đầu là lợi nhuận, không gian công cộng đô thị trở thành chốn kinh doanh, tính kết nối công đồng và xa hội trong đó đang mất dần. Mặc dù trong thực tế các không gian đó vẫn trông không có gì khác với các không gian công cộng trước đây. Đó cũng chính là lí do mà William SW Lim – chủ tịch của Asian Urban Lab đã mời các kiến trúc sư, nhà sử học, nhà xã hội học và đô thị học cùng thảo luận về không gian công cộng ở một số thành phố Châu Á.

Trong phần 1 là các bài luận của các tác giả đến từ Chongqing, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore và Taipei. Một số bài viết của William SW Lim được giới thiệu trong phần 2 của cuốn sách. Nội dung các bài viết chủ yếu nhấn mạnh tới việc làm sao biến các không gian công cộng trở nên đẹp và hấp dẫn hơn, giúp tạo thành những không gian ở đó có tính cộng đồng và tương tác xã hội giữa cư dân, để mọi người đều cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở trong không gian đô thị ngày càng đông đúc và chật chội như hiện nay.