Step by Step Landscaping / Sổ tay thi công cảnh quan sân vườn

Rain gardens là những khu vườn có khả năng thu gom, thẩm thấu và lưu trữ một lượng lớn nước từ nguồn nước mưa tự nhiên, giúp giải quyết đáng kể các vấn đề về nguồn nước như hạn hạn (drought), rửa trôi (stormwater runoff) hay ngập úng. Cuốn sách như là một cuốn cẩm nang, chứa đầy những nguyên lí khoa học và thực tiễn về quản lí tài nguyên nước trong đô thị. Nội dung đi kèm với rất nhiều các công trình thực tế ở khắp nơi trên thế giới với các giải pháp tiên tiến về quản lí và sử dụng nguồn nước hiệu quả và bền vững. Rain garden chính là cuốn sách tiên phong trong lĩnh vực sử dụng nguồn nước bền vững trong đô thị và rất bổ ích cho sinh viên và kiến trúc sư cảnh quan.