Public Square Landscape / Thiết kế cảnh quan quảng trường công cộng

A Public Square Landscapes offers a peaceful sanctuary from hectic city life and an attractive destination for people to meet. It is an embodiment of the unique characteristics of local architecture and culture, as well as people’s attitude of returning to nature. This book selects the latest projects of public landscapes, from around the world, including memorial squares, transportation squares, educational squares, healthcare squares, commercial squares, corporate squares, and recreational squares. The book reveals the design philosophy of public squares under different cultural backgrounds in different areas.

Mỗi dự án thiết kế cảnh quan quảng trường thành phố trong Public Square Landscape không phải là những quảng trường thông thường. Đó là những dự án được thiết kế theo xu hướng mới nhất ở trên khắp thế giới. Các dự án quảng trường được giới thiệu trong cuốn này đến từ rất nhiều loại hình quảng trường như quảng trường lịch sử (memorial square), quảng trường giáo dục (educational square), quảng trường trung tâm thương mại (commercial square),…

Điểm nổi bật nhất  mà cuốn sách nhấn mạnh đến đó là triết lí thiết kế cảnh quan (design philosophy) cho mỗi dự án, dựa trên nền tảng yếu tố văn hóa khác nhau ở mỗi nơi. Khiến các quảng trường trở thành các không gian tuyệt vời và điểm đến hấp dẫn cho cư dân đô thị để gặp gỡ, giao lưu công đồng. Mỗi quảng trường chính là hiện thân của những nét đặc trưng về văn hóa, về kiến trúc, đặc trưng về  cảnh quan tự nhiên, lối sống và khao khát quay trở về với thiên nhiên của cư dân địa phương.