Archives for February 2022

EGO thông báo tuyển dụng KTS tháng 4.2022

EGO thông báo tuyển dụng KTS tháng 4.2022

Chúng tôi luôn tìm kiếm những chuyên gia tài năng có tâm huyết với lĩnh vực kiến ​​trúc cảnh quan, quy hoạch và thiết kế đô thị. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người mong muốn được dẫn đầu trong nghề nghiệp; là những nhà tư tưởng phản biện và sáng tạo; thích…