Beth Chatto

Beth Chatto was 93 years old in June 2016 and she has transformed this garden since 1960 from an overgrown wasteland with poor gravel soil and boggy hollows to what it is today. Her planting schemes have influenced garden design for over 30 Years. The Gravel Garden was made to show what could be grown in dry conditions. It was planted out on what was the former car park sited on top of 15 feet of gravel. The Gravel Garden is free to walk around when visiting the Plant Nursery, Tea Rooms and Shop but there is a charge to visit the beautiful garden that surrounds the house where Beth Chatto lives.

Tháng 6 năm 2016 Beth Chatto 93 tuổi, Bà đã chuyển đổi khu vườn này năm 1960 từ một vùng đất hoang với sỏi đất được cải tạo thành vùng đất cỏ mọc um tùm như ngày hôm nay. Bà có kế hoạch thiết kế vườn trong vòng 30 năm. Khu vườn sỏi được thực hiện để thể hiện những gì có thể được trồng trong điều kiện khô ráo. Nó được trồng vào bãi đá cuội đậu xe cũ đặt trên đỉnh cao 15 feet. Khu vườn sỏi, trà thất và cửa hàng nhưng có thu phí tham quan khu vườn xinh đẹp vây quanh ngôi nhà, Beth Chatto sống.